Søk på midler til Hest og helse

Aktivitet med hest gir helse. Nå åpnes det for å søke på tiltak.

Det er nå mulig å søke om såkalte DAM-midler. Her kan mange virksomheter i Islandshest-Norge finne aktuelle muligheter.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Det er organisasjonen Hest og Helse som informerer om søknadsmulighetene på sine hjemmesider.

– Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid, skriver de.

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst. Frist for å søke er 15. februar for vårmidlene og 15. august for høstmidlene.

De har også en ordning de kaller «Ekspress», med samme søknadsfrister som helse.

– Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring, skriver de.

Elementer som vektlegges i Ekspress er:

  • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
  • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
  • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

 Malcare WordPress Security