Seks danske kåringer

 

Dansk Islandshestforening har bestemt seg for å kjøre seks kåringer neste år. Vi har datoene.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

To av kåringene er kun bygningsbedømmelser, mens fire er fullkåringer,

Dette er datoene:

1: 09.04.22: Én dag med bygningsbedømmelser
2: 30.04.22: Én dag med bygningsbedømmelser
3: 13-15.05.22: Fuldkåring
4: 10-12.06.22: Fuldkåring
5: 15-17.07.22: Fuldkåring
6: 26-28.08.22: FuldkåringMalcare WordPress Security