Samarbeidsavtale med St. Hippolyt fornyet

Samarbeidsavtalen med St.Hippolyt som ble inngått 1.januar 2017, er i disse dager utvidet med to nye år.

Norsk Islandshestforening setter stor pris på det gode samarbeidet:
– Vi er naturlig nok svært fornøyd med å ha St. Hippolyt som hoved sponsor. De har vært tilstede ved representant Kenneth Stenbro på alle NIHF sine arrangement, som stevner; NM og Pinsa, avlsvisninger, årsmøter og lokallagsmøter. I tillegg er det flere lokallag som har hatt stor glede av at det har kommet representant fra St.Hippolyt og holdt forskjellige nyttige foredrag rundt fôring av hest. Dette har vært kostnadsfritt for lokallagene. St. Hippolyt v/Christina Kryder Pedersen holdt også et svært nyttig og interessant foredrag om fôring på NIHF sitt lokallagsmøte høsten 2018, sier oranisasjonssekretær Anine Lundh.

Kenneth Stenbro forteller at teamet er stolt og  og glad for responsen de har fått, både fra foreningen sentralt, og fra miljøet rundt islandshesten:
– Vårt mål er, som beskrevet i avtalen, «å bidra til grundig, seriøs og kunnskapsbasert rådgivning, basert på høy faglighet og langsiktige mål med tanke på økt hestevelferd. –Og til å bidra til bedre kommunikasjon og informasjon om sunn og næringsrik fôring tilpasset Islandshesten.» Dette føler jeg vi er godt i gang med, Vi har god kontakt med mange av lokallagene, men kunne selvfølgelig tenke oss at flere av disse etterhvert oppdager verdien av både kunnskapen og produktene vi kan bidra med. Vi ser med glede frem mot et fortsatt godt samarbeid, avslutter Kenneth Stenbro, St. Hippolyt Norge.

 

 Malcare WordPress Security