Salmonellautbrudd på hesteklinikken NMBU

Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen er i disse dager båndlagt av Mattilsynet. To hester ved klinikken har testet positivt på salmonella.

Ifølge undersøkelser er det snakk om samme type salmonella som ved forrige utbrudd, sommeren 2018, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

I pressemeldingen fremgår det at i alt syv hester er oppstallet ved klinikken, hvorav to er bekreftet testet positivt på salmonella. Kontaktbesetningene er kartlagt og båndlagt.

Mattilsynet oppfordrer til gode rutiner på stallene.Malcare WordPress Security