Sa nei til digital satsning

Even Hedland på søndagens årsmåte.

Det ekstraordinære årsmøtet i NIHF sa søndag nei til forslaget om å legge ned Islandshest Forum og satse mer digitalt.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Det var den eneste saken på agendaen på møtet.

– Denne saken har vært utsatt to ganger. Det er fordi man ønsker en grundig behandling, sa leder Even Hedland før debatten tok til.

69 stemmeberettigede skulle avgjøre spørsmålet.

Etter debatt, hvor flere innlegg gikk for å bevare medlemsbladet, ble det stemt over saken. Det ble gjort i to omganger. Først ble det stemt over Forum opp mot forslaget til Hrimnir om å avvikle bladet i sin nåværende form og gå over på digital satsning. Det falt med 63 mot seks stemmer.

Deretter ble det stemt over å beholde Forum, opp mot styrets forslag om økt digital satsning og en årsrevy. Det endte 37 for og 32 mot nedskalering av Forum og økt digital satsning.

 Malcare WordPress Security