Programmet klart for Lokallagsmøtet 2019

Programmet for NIHFs Lokallagsmøte 2. – 3. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er nå klart og oppdatert med strategiplan 2020-2024.

Lokallagsmøtet er et viktig møte hvor det legges planer for fremtiden. På årets lokallagsmøte vil NIHFs handlingsplan for 2020-2024 legges frem, og det blir miniseminar med utvalgene. Pinsestevnet vil være tema, stevnestrukturen, terminlisten 2020, NIHF cup, Fjellfestivalen, rekruttering, avlsplan og mange andre interessante temaer for diskusjon. Det blir foredrag om «Dopingreglement» av sjefsveterinær for DNT, Anne Wangen, og andre inspirerende foredrag med hestevelferd som tema.  I tillegg vil lokalklubber fortelle ”Hva de er gode på”.

Lørdag kveld kl.20.00 blir det festmiddag i eget lokale med utdeling av priser til Årets lokallag, Årets ildsjel og Årets ambassadør, i tillegg til priser i sport og avl. Det vil bli trekning at et gavekort på overnatting over en helg i Norden for 2 personer på Nordic Choice Hotels lørdag kveld under festmiddagen.

Program Lokallagsmøte 2019

Lørdag 2. november
Kl.10.00  Velkommen ved leder Even Hedland
Kl.10.15   Orientering fra styret og utvalg
Kl.11.00   Pinsestevnet 2020
Kl.12.00   Strategiplan 2020-2024
Kl.13.00   Lunsj
Kl.14.00   Miniseminar med Utvalgene – Sport, BUB, DU og Avl
Kl.15.30   Oppsummering av miniseminarene i plenum, strategiplan, stevnestrukturen, terminlisten med mer.
Kl.16.30   Foredrag «Dopingreglement» med veterinær Anne Wangen
Kl.17.30   Sportsfengur, fremtidens stevnearrangørprogram ved Petter Stålhammar og Marcus Ljungquist, Svensk Islandshestforening
Kl.18.00  Islandshesten i regi av NIHF på Norwegian Horse Festival v/Bernt Severinsen
Kl.18.15   Avslutning for dagen
Kl.20.00  Festmiddag med utdeling av priser

Søndag 3. november
Kl.10.00  Overgang til KlubbAdmin/SportsAdmin. Viktig å gjøre registrering, rapportering og fakturering riktig for å sikre økonomien til lokallagene og NIHF
Kl.10.30  Lokalklubber forteller «Hva de er gode på»
Kl.11.15    Plan og nye tanker for driften av Landslaget til Norsk Islandshestforening de neste 4 årene v/ny Landslagsledelse
Kl.11.30   Foredrag «Trening av hest på vinteren»
Kl.12.15    Fjellfestivalen – bilder fra årets Fjellfestival og fremlegg planer for 2020
Kl.13.00   Slutt

Lokallagsmøte er åpent for alle som er medlemmer av NIHF.