Program for Årsmøte og temadag 21. – 22. mars 2020

NIHF inviterer til årsmøte lørdag 21. mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Søndag 22. vil være temadag.

Årsmøtet er NIHFs høyeste organ, og er en viktig møteplass for lokallag og engasjerte i foreningen. Møtet er åpent for alle medlemmer, selv om en ikke er stemmeberettiget for sitt lokallag.

Registrering starter lørdag 21. mars kl. 13.30. Årsmøtet starter kl. 1400. Det er lunsj i forkant av årsmøtet kl.12.00.
Etter årsmøte lørdag blir det foredrag med tema «Forebygge halthet – Viktigheten av å trene variert». Veterinær fra Agria vil snakke om hvordan vi kan forebygge halthet og vil ha fokus på betydningen av å trene variert. Hvordan bygge en sterk og holdbar hest?

Lørdag kveld kl.20.00 blir det jubileumsmiddag hvor NIHF 50års jubileum vil bli markert.
Søndag starter vi med Spørretime med styret og utvalg. Deretter blir det foredrag/kurs med tema «Bruken av sosiale medier i klubben – Når du frem med ditt budskap?». Foredraget/kurset vil holdes av Eirik Tomter.

Eirik Tomter jobber i 51MediaAS – Skaper vekst med digital markedsføring. Han har holdt flere kurs for Oslo Idrettskrets med tema «Bruken av sosiale medier i idrettslag». Fokus er på hvordan klubbene kan bli bedre på å bruke sosiale medier til rekruttering, gi mer tilbake til allerede eksisterende medlemmer, inkludering og økt aktivitet. Når vi frem med budskapet? Potensialet i bruken av sosiale medier for klubbene er nærmest ubegrenset og gir mange muligheter. Hvordan bli bedre på det? Her vil en få mange tips og gode ideer for å nå frem til de riktige mottakere. Foredraget/kurset vil ha fokus på praktisk gjennomføring.

Påmelding og bestilling av overnatting og dagpakker er på Sporti.

Saksliste med sakspapirer vil bli publisert her på nihf.no senest to uker før årsmøtet.

 Malcare WordPress Security