Para-reglementet er på plass

Illustrasjonsfoto

Et eget reglement for para-ryttere er klart.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

Sportsutvalget og dommmerutvalget har utarbeidet eget reglement for para-ryttere.

– Dette har vært etterspurt lenge i foreningen, og vi håper at reglementet kan bidra til å øke inkluderingen i sporten vår, slik at alle kan delta på rettferdige vilkår. Reglementet er utarbeidet med hensyn til den norske stevneprofilen, FEIF sine regler og NRYF sine para-regler, forteller Ine Smedbakken i Dommer og utdanningsutvalget.

Reglementet ser du her

Reglementet gjelder per i dag for alle stevner i Norge som ikke er WR-stevner.

– Vi i NIHF ønsker nå å prøve dette ut, for å så løfte tematikken også opp mot FEIF. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger, sier Smedbakken.

 Malcare WordPress Security