Påminnelse om Lokallagsmøte og ekstraordinært Årsmøte

Vi minner om påmeldingsfrist 20. oktober for ekstraordinært Årsmøte og Lokallagsmøte.

NIHF innkaller til ekstraordinært Årsmøte og inviterer til Lokallagsmøte 7. – 8. november 2020 på Clarion Oslo Airport Hotel Gardermoen.

 

Lokallagsmøtet

Lokallagsmøtet er et viktig møte hvor det legges planer for fremtiden. Det blir miniseminar med utvalgene hvor aktuelle temaer som Pinsestevnet, stevnestrukturen, terminlisten 2021, avl, rekruttering, barne- og ungdomsaktiviteter og Fjellfestivalen, blir diskutert. Det blir inspirerende foredrag med tema ”Bruken av sosiale medier i idrettslag” og ”Skoing av islandshest”. I tillegg vil lokallag dele ideer til aktiviteter ved å fortelle hva de er gode på.

Lørdag kveld kl.19.00 blir det festmiddag i eget lokale med utdeling av priser til årets lokallag, årets ildsjel og årets ambassadør, i tillegg til priser i sport og avl.

NB: Alle nødvendige smitteverntiltak vil bli fulgt under hele Lokallagsmøtet.

 

 

 Malcare WordPress Security