Oppfordring til lokallagene vedrørende kontaktinfo

Lokallagene oppfordres til å sjekke at kontaktperson og kontaktinfo som ligger på nihf.no er riktig og oppdatert. Det har i dag blitt sendt ut e-post til lederne i alle lokallag, mange kom dessverre i retur pga e-postadresser som ikke eksisterer.

Dersom kontaktinformasjonen ikke stemmer, vennligst gi beskjed til NIHF v/msattrup@icloud.com med info om endringer.

 



Malcare WordPress Security