Oppdatert terminliste

Sleipnirs bane på Biri.

Det er kommet noen endringer på Terminlisten for 2022. Her er oppdatert versjon.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

KLIKK HER FOR Å SE TERMINLISTEN 2022.

Listen er foreløpig og det kan komme endringer. Frist for å rapportere inn ønsker er satt til 1. januar 2022.

Etter denne datoen blir ikke arrangementer tatt opp på listen.

 Malcare WordPress Security