faxi

Nytt fra Dommer og Utdanning

DU presenterer nyheter og endringer før sesongstart

Oppdatert dommerliste, og ny dommerstruktur for 2023 er nå publisert. Anbefaler alle å lese gjennom denne, da det er blitt gjort flere endringer. Nytt for 2023 er at arrangøren plikter å avbestille dommerne med minimum 10 dagers varsel, samt vklare med disse dersom antall stevnedager endres. Dommerhonoraret økes, og det legges inn et skille i honorar mellom lokallags- og nasjonaldommer. Dette gjøres da vi ønsker at flere dommere skal videreutdanne seg, det skal lønne seg å være kompetansesterk.

Det har nå blitt opprettet et slags bookingsystem for dommere. Dette består av et dokument der dommere selv fyller inn tilgjengelighet etter fargekoder. Målet er at dette forenkler jobben til stevnearrangører, da booking har vært utfordrende for flere i en lengre periode. Denne ligger linket på nettsiden, under dommer og utdanning.

En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle landets dommere, med mål om å kartlegge hver enkelt sine behov fra stevnearrangører og DU. Det har hittil vært 24 respondenter, der fellestrekk i svarene er; økt dommerhonorar, flere kursmuligheter, lengre varsel på forespørsler om dømming, og større fellesskap i form av samlinger. DU vil det kommende året jobbe for å følge opp dette, og forhåpentligvis innfri disse ønskene.

I tråd med ønsket om flere kursmuligheter vil det fremover arrangeres temakvelder for dommere og instruktører. Ved spørsmål om ønsket deltakelse på disse svarte 96% ja. Temaforslag inkluderte; Kontakt, pass, positive/negative spenninger, taktfeil, og rytterferdigheter. At dommerne selv er kompetansesultne er utrolig gledelig, og viser til en motivert og engasjert dommerbestand.

Flere klubber har den siste tiden uttrykt sin fortvilelse grunnet vanskeligheter med å skaffe dommere til stevner. DU anbefaler alle klubber å være ute i god tid med booking av dommere. Ellers jobber vi kontinuerlig med å kvalitetssikre NIHF kursene, og oppfordrer alle klubber til å arrangere dommerkurs, og dermed skaffe flere lokale dommere.

Videodømming legges til som en del av eksamen for dommere. Kandidatene vil bli bedt om å dømme 1-2 ekvipasjer, samt besvare noen spørsmål relatert til disse. Vi arrangerer også en ekstra dommereksamen, da vi har fått tilbakemeldinger på at flere kandidater ikke har mulighet på de planlagte stevnene. Denne blir på Østlandsmesterskapet 5-7 mai, og frist for påmelding er satt til 2. mai. Påmelding ligger på Sporti.

Vi gleder oss til å se dere alle på kommende arrangementer og stevneplasser,

DUMalcare WordPress Security