Nytt blad i posten

Islandshestforum nr. 2/2020 er nå på vei til postkassene. 

Er hesten din i godt hold? I årets andre utgave av medlemsbladet kan du blant annet lese om hvordan du måler holdet til hesten. Stevnesesongen er så vidt i gang igjen etter corona-pausen, og Islandshestforum besøkte Svarstad da Arvakur avholdt sitt Vårmesterskap i strålende vær. Dette og mye mer kan du lese om i Islandshestforum nr. 2/2020.

Har du ideer eller forslag til stoff i neste nummer, ta gjerne kontakt med redaktør Mette Sattrup, per e-post: msattrup@icloud.com!

Har du ikke fått bladet innen en ukes tid, kan du sjekke om du er registrert med riktig adresse i sporti.no. Ta kontakt med organisasjonssekretær Anine Lundh dersom du har spørsmål angående uteblitt blad!

 

 

 

 Malcare WordPress Security