Ny strategiplan for NIHF

Norsk Islandshestforenings nye strategiplan for perioden 2020-2024 er nå ferdig.

Styret startet arbeidet med ny strategi sommeren 2019, og hadde strategisamling med alle utvalgene, ansatte og hele styret samlet i september 2019. Utkastet til ny plan ble lagt fram for lokallagsmøte i november 2019, og endelig vedtatt nå i denne uken.

Arbeidet med strategiplanen har vært en svært god prosess der mange har fått uttale seg og sannsynligvis fått et eierforhold til planen. Styret er godt fornøyd med det ferdige produktet, og ser fram til å jobbe etter denne fremover.
– Jeg vil berømme og takke alle for god innsats i det viktige arbeid. En spesiell takk Rolf Røtnes som har vært gode veileder og støttespiller i arbeidet med strategiplanen. Han har gjort hele jobben på frivillig basis, uten kostnad for NIHF. Rolf er forøvrig gift med Hilde Widerberg som er sekretær i styret, sier leder i NIHF, Even Hedland.

 

 

 Malcare WordPress Security