Ny strategiplan – bli med og påvirk din klubbs framtid

Styre, utvalg og ansatte har nå laget utkast til ny strategiplan for 2020 til 2024.

Forslaget til strategiplan blir lagt fram til diskusjon på årets lokallagsmøte 2. og 3. november. NIHFs ledelse håper derfor at mange møter opp og er med på å diskutere forslaget til ny plan. Videre håper man på et godt engasjement, og at alle får et eierforhold til planen.

Nå kan alle være med og påvirke fremtiden til sin forening ved å delta på møtet!

Vel møtt!

 Malcare WordPress Security