Ny praksis ved avlsvisninger

Under den årlige FEIF-konferansen på Island i månedsskiftet januar/februar, ble avlslederne i samtlige medlemsland enige om at navn på dommerne ikke skal forhåndspubliseres i invitasjoner til avlsvisninger. Først rett før utstillingen blir navn på dommerne kunngjort.

Bakgrunnen for den nye praksisen var at avlskomiteen på Island hadde bestemt seg for at de av ulike årsaker ikke ønsker å legge ut info om hvem som skal dømme på de islandske avlsvisningene.
– Dette ble vi informert om på avlsmøtet på Island. De andre landene valgte på eget grunnlag å følge Island. Dette er ingen FEIF-beslutning, men en beslutning som er tatt av det enkelte land på fritt grunnlag og som en test i 2020, sier Inge Kringeland, avlsleder i FEIF.
Kringeland sier at han ikke har fått noen offisiell forklaring på hvorfor islendingene valgte å kjøre denne praksisen:
– Jeg vet ikke, men kan kanskje anta at man har følt at det har blitt for mange diskusjoner om hvem som skal dømme hvor og så videre. Går vi tilbake i tid, cirka 10 år, var det helt vanlig i de fleste land at navn på dommerne ikke ble publisert på forhånd.

Prøveordning skal sikre kvalitet
Avlslederen sier videre at de prøver å ha et godt faglig nivå på dommerne. Sammen med formannen for dommerkomiteen, og den islandske avlslederen, har Kringeland siden 2019 hatt jobben med å sette sammen dommerpanel til alle utstillinger for å sikre god kvalitet og god miks:
– Jeg kan si at hesteeierne kan helt trygt komme til de forskjellige utstillingene og forvente å få en korrekt og god bedømming på alle hestene sine, forsikrer han.
Komiteen på tre har fått positive tilbakemeldinger på jobben med å sette sammen dommerpanel i alle land:
– Det er en prøveordning for 2019 og 2020, og tilbakemeldingen etter 2019 var veldig god. Derfor blir dette foreslått som en permanent regel, at en komité setter opp dommerpanelet i alle utstillinger i alle land, i dialog med alvsleder i hvert enkelt land, for å få en spredning i bruk av dommerne, en rotasjon på dommerne mellom landene. Det er viktig for at systemet skal fungere.  Island har som en del av pakken åpnet for at dommere fra andre land får anledning til å dømme på Island. Det gjør at oppslutningen om utstillinger på Island er blitt større. Det gir god trening å dømme på Island. Tanken er at det skal være en kvalitetshevning av systemet, en forbedring. Både avlere og ryttere har alle tillit til at komiteen som foreslår og beslutter når det gjelder dommere, gjør en god jobb.

Frivillig
Initiativet til å holde dommerne «hemmelig» fram til utstillingen, kommer fra Island. De andre medlemslandene har valgt å gjøre det samme fra og med 2020. Deretter må de enkelte land evaluere om de vil fortsette med denne ordningen, eller ikke.

Avlsutstillinger i Norge, 2020
27. – 29. mai – Jubileumsutstilling, Seljord
10. – 11. juni – Tresfjord
29. – 30. august – Haugesund

 Malcare WordPress Security