NIHF tilbakebetaler lisens

Har du betalt rytterlisens for 2020, vil du få denne tilbakebetalt.

NIHF opplyser at på grunn av situasjonen med Covid-19 og avlyste stevner, vil alle som har betalt rytterlisens for inneværende år få denne refundert.

 Malcare WordPress Security