Nettredaktør Norsk Islandshestforening

Vi minner om at Norsk Islandshestforening søker nettredaktør. 

REDAKTØR HJEMMESIDE NORSK ISLANDSHESTFORENING

Norsk Islandshestforening (NIHF) er en sammenslutning av 32 lokallag som driver ridesport med islandshest i Norge. NIHF er den høyest faglige myndighet for islandshest i Norge, og en egen gren under Norges Rytterforbund. Organisasjonen er også tilsluttet FEIF (International Federation of Icelandic Horse Association).
Les mer om NIHF på vår hjemmeside www.nihf.no

Jobb-beskrivelse
NIHF ønsker å vri mer av informasjonen over på nett. I den forbindelse ønsker vi å knytte til oss en redaksjonell medarbeider på oppdrags- eller freelancebasis, eventuelt et firma eller en nettside som kan gjøre denne jobben. Vi ser etter noen som er svært interessert i islandshest, og som kan formidle med engasjement og troverdighet. Vi forventer at du leverer interessant og aktuelt lesestoff om alt fra hesteavl til fritidsridning, om alt fra lokallagenes virksomhet til hva som skjer i NIHF sentralt og i FEIF, og om alt fra gangartsridning til nyttig informasjon om hestens ve og vel. Med relevant og spennende informasjon til vår engasjerte og entusiastiske medlemsmasse, skal du holde nettsiden vår oppdatert og aktuell til enhver tid.  Løpende oppfølging på sosiale medier er også en naturlig del av denne jobben.

Kvalifikasjoner
Oversikt over islandshestmiljøet i hele Norge og i utlandet
Journalistisk erfaring og digital kompetanse
Presseetisk vurderingsevne og en god penn
Faglig innsikt i avlsarbeid og gangartsridning

Personlige egenskaper
Nysgjerrig og kreativ
Engasjert, selvstendig og strukturert
Utadvendt og god på samarbeid
Effektiv, pålitelig og oppdatert
Interesse for islandshest, Island, FEIF, gangartsridning, hesteavl, World-Fengur, mv.

Vi tilbyr
Fleksibel arbeidstid
Gode arbeidsbetingelser
Engasjement på ett år, med mulighet for forlengelse.

Søknad med cv sendes
nestleder@nihf.no

Søknadsfrist: 30.11.2020

Spørsmål angående utlysningen kan stilles til
Norsk Islandshestforening v/Asbjørn Hegstad, tlf 952 95 927 eller pr e-post

 Malcare WordPress Security