– Nå er det siste gangen

Even Hedland.

Even Hedland har sagt ja til å stille som NIHF-leder et år til. Men så er det slutt. I løpet av det året håper han NIHF har funnet personen som kan dra organisasjonen videre.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

Fredag kom valgkomiteens innstilling. Igjen med Hedland på topp. Han vil avslutte prosessene han stå i og hjelpe til med å finne personen som kan ta NIHF videre.

– Hvorfor tar du gjenvalg?

– Jeg og styret har jobbet med noen store prosjekter som ikke er helt fullført enda. Det gjelder innføringen av Sportfengur, oppfølging av nye gode samarbeidsavtaler med Agria, Global travel og andre gode samarbeidspartnere samt den videre oppfølgingen av rammeavtalen med Norges Rytterforbund. I tillegg har vi hatt et utfordrende år med Korona, og det er jo heller ikke så enkelt å finne personer som er villige til å ta på seg lederroller i frivillige organisasjoner som NIHF. Derfor tar jeg et år til og håper at vi i løpet av denne tiden kan finne en kandidat som er villig til å bli min arvtaker. Dette blir mitt definitivt siste år som leder, og det er på høy tid. Det skal jo sies at jeg trives godt i miljøet og har mine aller beste venner innen Islandshestverdnen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier han.

– Hva er prioriteringene den neste perioden?

– Først av alt må vi prioritere å komme fortest mulig tilbake til normal drift etter pandemien. Det handler om å få i gang aktivitet både lokalt og nasjonalt når forholdene og anbefalinger tillatter det. Vi må prioritere å fortsette arbeide med å nå målene i vår strategiplan for 2020-2023. Et av hovedmålene i planen er å vokse i antall medlemmer. Det må vi jobbe aktivt med. I tillegg skal vi opprettholde god og sunn drift av foreningen, i skjønn forening med god styrekultur og gode vedtak for felleskapet. Vi skal få intergret Sportfengur som nytt stevnearrangørprogram. Vi skal også fortsette arbeide med å få mere digitaliserte plattformer for møter, kurser og en aktiv god nettside. I tillegg skal vi fortsette det gode samarbeide med våre samarbeidspartnere, svarer Hedland.

– Hvordan ser du for deg NIHF de neste årene?

– Jeg ser for meg sunn og sterk forening som forhåpentligvis vokser i antall medlemmer. Det gode arbeide med å skape sunne og gode møtearenaer fortsetter. Norsk Islandshestforening har gjennomført og oppnådd målene i den vedtatte strategiplanen for perioden.  For å nå det målet må det være vilje til nytenkning og at vi tar i bruk nye digitale plattformer. Norsk Islandshestforening har alle virkemidlene og rammevilkårene som skal til, gjennom en sunn økonomi, aktive styre og utvalgsmedlemmer og sist men ikke minst aktive lokallag. I tillegg skulle jeg ønske meg at det bli lagt til rette for oppstart av flere rideskoler med Islandshester. Private rideskoler er og blir utrolig viktige samarbeidspartnere fremover tror jeg, avslutter NIFH-lederen.

Dette er valgkomiteens innstilling:

Leder – Even Hedland 2021-2022 Gladur                                         GJENVALG

Nestleder – Heidi Andersen 2021-2023 Gandur                             NY

Sekretær – Hilde Widerberg 2021-2023 Hekla                                GJENVALG

Vara – Jan Petter Reiersen 2021-2023 Stormur                              GJENVALG

Utvalg – avl

LEDER – Ingeborg Bjørk Steinsdottir 2021-2023 Hlynur               GJENVALG

Medlem – Marit Glærum 2020-2022 Hlynur                                    IKKE PÅ VALG

Medlem – Thomas Larsen 2020-2022 Hrani                                    IKKE PÅ VALG

Utvalg – barn – ungdom og fritid

LEDER – Kari Egelandsdal 2021-2023 Hrimnir                                 GJENVALG

Medlem – Julie Holtesmo 2020-2022 Sleipnir                                 IKKE PÅ VALG

Medlem – Ragnhild Rekanes 2020-2022 Hørdur                            IKKE PÅ VALG

Medlem/ungdomsrepresentant – Camilla Onshuus 2021-2022 Hrimnir       NY

Utvalg dommer og utdanning

LEDER – Ine Smedbakken 2020-2022 Gandur                                 IKKE PÅ VALG

Medlem – Inger-Lise Fosmo Faksvaag 2021-2023 Sleipnir          GJENVALG

Medlem – Tina Oppen 2020-2022 Stormur                                    IKKE PÅ VALG

Utvalg – sport

LEDER – Mari Soot Kristiansen 2021-2023 Villingur                       NY

Medlem – Torunn Norvik Kvande 2021-2023 Gloi                         NY

Medlem – Ståle Wangen 2020-2022 Hekla                                      IKKE PÅ VALG

Valgkomite

LEDER – Kariann Skår 2019-2022 Gladur                                          IKKE PÅ VALG

Medlem – ? 2020-2023

Medlem – Gunn Iren Larsen 2021-2024 Vestnes                            NY

Vara – Tom Jarle 2021-2022 Saga                                                   GJENVALG

Kontrollkomite

Medlem – Morten Møller 2021-2023 Gandur                                 GJENVALG

Medlem – Ingrid Haugen 2020-2022  Faxi                                        IKKE PÅ VALG

 Malcare WordPress Security