Mer til Mattilsynet

Illustrasjonsfoto Mattilsynet

 

Den nye regjeringen gir mer penger til Mattilsynet øremerket dyrevelferd og tilsyn.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Midlene fra regjeringen er rettet mot problemene som har blitt belyst en en rekke reportasjer på NRK, der det er kommet frem at Mattilsynet ikke klarer sine oppgaver.

– Halvparten blir øremerket dyrevelferd og tilsyn, nettopp fordi Mattilsynet har sagt at de trenger midler til å drive tilsyn, sier landbruks- og matminister Sandra Borch fra Senterpartiet.

Den norske veterinærforeningen tar imot meldingen med stor glede.

– Vi er glade for at landbruks- og matminisiteren anerkjenner Mattilsynet og at Mattilsynet trenger flere ressurser. Det har vi jo sagt over lang tid, og vi tenker at 20 millioner er en god begynnelse på en plan for opptrapping av Mattilsynets ressurser i de årene som kommer, sier Bjørnar Jakobsen, president i Den norske veterinærforeningen i en uttalelse.

 Malcare WordPress Security