Lokallagsmøte og Ekstraordinært Årsmøte 7. og 8. november blir nettbasert

Nye smittevernrestriksjoner fra regjeringen og FHI gjør at det berammede Lokallagsmøtet og ekstraordinære Årsmøtet 7. og 8. november 2020 på Gardermoen isteden blir gjennomført som nettbasert møte lørdagen.

Styret i NIHF har i det lengste håpet å kunne gjennomføre det ekstraordinære Årsmøtet og lokallagsmøtet 7. og 8. november på Gardermoen med fysisk tilstedeværelse, noe mange medlemmer og lokallag også har sett fram til.  Imidlertid er nye restriksjoner fra regjeringen og Folkehelseinstituttet bakgrunnen for at et enstemmig styre i dag ble enige om at møtet ikke kan gjennomføres i den formen det nå er innkalt til. Møtene vil isteden bli gjennomført som nettbasert Teams-møte lørdag den 7. november.

Styret kommer tilbake en av de nærmeste dagene med mer informasjon om hvordan det nettbaserte møtet skal gjennomføres i praksis.

 

 Malcare WordPress Security