Lokallag må registrere økonomiske konsekvenser av koronavirus

Norges Idrettforbund ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset.

For å få en oversikt over det totalte tapet norsk idrett nå påføres på grunn av den situasjonen vi er i, har NIF sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle klubber i Norge, hvor klubbene oppfordres til å rapportere om de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser som følger av koronaviruset. Formålet med denne rapporteringen å kartlegge hvilke idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført norsk idrett. Rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.