Kriterier for utmerkelser avl 2023

Av avl@nihf.no

Avlsutvalget presenterer kriteriene som gjelder for inneværende år for utmerkelser i avlen. Prisene deles ut på lokallagsmøtet. Fra i fjor er det kun endring for årets hingst/hoppe, som etter ønske tilbakeføres til slik kriteriene var før 2022. Utvalget ønsker å ta kriteriene opp til diskusjon på lokallagsmøtet.

Vi ønsker alle avlere og avlshester lykke til med sesongen!

ÅRETS AVLER 

Hvert år deler Avlsutvalget ut en utmerkelse til årets avler. Dette er for å fremme avlsarbeidet med islandshest i Norge og for å oppmuntre avlere til å komme med sine hester til visning i Norge. 

Beregningen gjøres slik:

Poengene for årets avler regnes ut ved å summere poengene for alle viste hester fra samme avler i løpet av året som oppnår minst 7,75 i poengsum. 

Poengene til de tre beste hestene som er vist legges sammen og deles på tre. 

Hvis rytteren viser flere hester over 8,00 legges det til 0,1 pr. hest på oppnådd totalsum. 

Alderskorrigering: 

4 år + 0,30 på oppnådd poengsum 

5 år + 0,15 på oppnådd poengsum 

6 år + 0,05 på oppnådd poengsum 

Regler for nominasjon: Kun fullbedømte hester er med i beregningen. Hestene må være registrert i WF med samme avler/avlere. Minst en av hestene må være avlet i Norge. Hester som er bedømt i Norge og utlandet samme år, er med i beregningen. 

ÅRETS AVLSRYTTER 

Hvert år deler Avlsutvalget ut en utmerkelse til årets avlsrytter. Dette er for å fremme avlsarbeidet med islandshest i Norge og for å oppmuntre avlere og avlsryttere til å forbedre den norske avlen. 

Beregning av poeng gjøres ut fra hester som oppnår minst 7,50 i totalpoeng. 

Poengene for årets avlsrytter regnes ut ved å summere poengene for alle viste hester av samme rytter i løpet av året. 

Beregningen gjøres slik: 

Poengene til de tre beste hestene som er vist legges sammen og deles på tre. Hvis rytteren viser flere hester over 8,00 legges det til 0,1 pr. hest på oppnådd poengsum. 

Alderskorrigering: 

4 år + 0,30 på oppnådd poengsum

5 år + 0,15 på oppnådd poengsum 

6 år + 0,05 på oppnådd poengsum 

Regler for nominasjon: Avlsrytteren skal være bosatt i Norge. Kun fullbedømte hester er med i beregningen. Hester som er vist i Norge og utlandet samme år, er med i beregningen. Minst en hest må være vist i Norge. Hvis rytteren har vist en hest som har pådratt seg skade nivå 3, blir rytteren ikke med i nominasjonen. (Nivå 3 FEIF regler for ”injuri check”) Om rytteren ikke har fulgt regler som gjelder for ryttere og visning, kan ikke rytteren nomineres. Avlsutvalget bruker dommerpanelet som sakkyndige til å vurdere om en eksakt skade eller overtredelse av regler anses som en uheldig engangs hendelse eller ikke. Avlsutvalget kan etter råd fra dommerpanelet, vurdere rytteren til nominasjonen allikevel. 

Årets Norskfødte Hingst/Hoppe 

Høyest fullbedømte Norskfødte Hingst/Hoppe vist på avlsvisning i Norge og i utlandet det aktuelle året. 

Poengsum justeres for alder: 

4 år gammel hest +0,30 på oppnådd poengsum 

5 år gammel hest +0,15 på oppnådd poengsum 

6 år gammel hest +0,05 på oppnådd poengsum 
Ved lik poengsum, velges den med høyest dom for rideegenskaper.

Årets hingst/hoppe 

Norskeid (current location) hingst/hoppe som er vist på avlsvisning det aktuelle året og som også har resultater fra sportskonkurranser registrert i WF samme år.  

Poengsum oppnådd i avl, justeres for alder: 

5 år gammel hest + 0, 15 på oppnådd poengsum 

6 år gammmel hest + 0,05 på oppnådd poengsum 

Høyeste registrerte enkeltresultat i sport legges til grunn. 

Til sist legges BLUP/100 til totalsummen. 

Eksempel: 

6 år gammel hest med 8,37 som beste avlsresultat og 7,30 i V1 som beste sportsresultat. BLUP 118 

Avl 8,37 

Aldersjustering 0,05  

Sport 7,30 

BLUP 1,18 

SUM 16,90 

Ved lik poengsum velges den med høyest BLUP, og det er oppdatert BLUP fra oktober som legge til grunn.  

Avlsutvalget forbeholder seg retten til å ikke dele ut prisen dersom det ikke finnes verdige kandidater.  Malcare WordPress Security