Konkurranser avlyst fram til 15. juni

Sportsutvalget opplyser om at alle konkurranser frem til 15 juni må avlyses. 
Avgjørelsen kommer på bakgrunn av myndighetenes retningslinjer av 7. april i år. Dette innbefatter alle konkurranse-arrangementer i regi av lokallag tilknyttet NIHF.
Vi følger kontinuerlig med på evt endringer av retningslinjer fra myndigheter og NRYF, og vil komme med ytterligere informasjon når/dersom det foreligger.

 Malcare WordPress Security