Klubb forsøkt svindlet

Nærmere 45 000 kroner var på vei ut av klubbkassa til Islandshestklubben Vikingur.

 

Islandshestklubben Vikingur ble i begynnelsen av juli utsatt for et svindelforsøk som langt på vei var ved å lykkes.

Leder i Vikingur, Åse Merete K. Johansen, forteller at svindlere hacket e-postkontoen leder(at)vikingur.no med hennes navn. Deretter begynte de å sende e-post til kassereren i klubben, brukte lederens navn,  og ba kassereren om å overføre over 4000 euro til en bankkonto i England.

– Svindlerne skriver meget godt norsk. Kassereren trodde hele veien at hun kommuniserte med meg. På et tidspunkt i e-postutvekslingen spurte kassereren hva pengene skulle brukes til, og om ikke dette skulle diskuteres og vedtas av hele styret.  Svindlerne svarte at utbetalingen gjaldt innkjøp av sportsutstyr til klubben. Pengene ble deretter utbetalt til en engelsk bankkonto. Uten at vi vet  hvorfor, men etter at svindlerne hadde fått betaling for den falske fakturaen de hadde sendt kassereren, bes det om at betalingen skal stoppes fra vår side. Kasserer tok deretter kontakt med vår bank, og ba om retur av pengene. Banken gjorde kassereren oppmerksom på at det ikke var sikkert at de klarte å stoppe utbetalingen da den var gått ut av konto. Det går noen dager før leder og kasserer snakker sammen, og da gikk det opp for oss at klubben var svindlet for nærmere 45000 kroner. Banken kontaktes på ny og bes om å stoppe transaksjonen til England. På grunn av at vi var tidlig ute og agerte raskt, klarte vi å få stoppet utbetalingen til mottaker i England. Den engelske banken og vår norske bank hadde et godt samarbeid.

Historien endte godt, og pengene er i dag tilbakeført til klubbens konto.

Johansen ønsker å gjøre oppmerksom på at, til forskjell fra tidligere, opptrer svindlerne på en troverdig måte. De skriver meget godt norsk, slik at det faktisk er lett å gå på «limpinnen»:
– Det hadde vært flott om alle lokallagene blir gjort oppmerksom på at de kan bli utsatt for forsøk på svindel og at det er utrolig viktig å forsikre seg om at man faktisk kommuniserer med den man tror man kommuniserer med.

I og med at e-postadressen leder(at)Vikingur.no er hacket, gjør klubblederen oppmerksom på at om det skulle komme e-post fra denne kontoen, så er den falsk og man må se bort fra den.Malcare WordPress Security