Innkalling til Årsmøte i NIHF

Det innkalles til Norsk Islandshestforening sitt årsmøte lørdag 20. mars 2021.

Første innkalling ble lagt ut på NIHF hjemmeside i oktober 2020 og i nr 4/2020 av Islandshestforum. Vi forholder oss til gjeldende regler og anbefalinger for Covid-19 fra myndighetene. Slik situasjonen er i dag vil årsmøtet bli avholdt digitalt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt innen 15. februar 2021. Forslag sendes til sekretær Hilde Widerberg sekretaer@nihf.no

Saksliste med sakspapirer vil bli publisert på hjemmesiden senest to uker før årsmøtet.

 Malcare WordPress Security