Invitasjon til barnestevnet på NM

Vi du være med på barnestevnet under NM må du være rask. Påmeldingen går ut 1. juni. Det er 20 plasser.

Av Stein Larsen post@trav365.no

Det forteller leder Finn Helge Stene i Vestnes.

 

Påmelding til barnestevnet foregår på følgende måte: Alle klubber inviteres til å stille med 1 ekvipasje i barnestevnet som representant for klubben. Det er klubbene selv som nominerer rytter. Om klubbene vil delvis eller helt sponse deltagelse/oppstalling er opp til klubbene selv å avgjøre. Alle klubbene som melder på et medlem, må ha med opplysninger om rytter, se eget vedlagt skjema. Frist for retur av skjema samt betaling for eventuell oppstalling settes til 01.06.21 kl 18.00 Betaling for oppstalling overføres konto: 3910 39 69895 eller VIPPS (søk opp Vestnes Islandshestforening og merk ‘’barnestevne’’)

–  Hvis ikke alle plasser fylles opp ved tilbakemelding fra klubbene vil det bli åpnet opp for å ta inn flere barneryttere etter “først til Mølla prinsippet”. Påmelding vil da skje via Sporti fra 03.06.21 kl 21.00. Det er totalt 20 plasser disponible for barneryttere, forteller han.

Deltakeravgift er kr 0,- Oppstalling tilbys for den som trenger det i enkeltboks innendørs i stall på Stall Wenaas, inkl flis og høy: kr 2200,- pr hest. På Stall Wenaas er det alle fasiliteter for oppstalling, stor innvendig ridebane for fri benyttelse og et stort uteområde der en kan parkere hestehengere. Boks som forlates uten å være ryddet ved avreise, ettersendes et krav på kr 500,-. Refusjon av avgifter gjøres kun ved fremlegging av lege- eller veterinærattest innen 01. august 2021.

Svar med påmelding/skjema sendes til: post@vihf.no eller finn.helge.stene@tussa.com 

Du kan også kontakte Maria Waagan, som er ansvarlig for barnestevnet på tlf 412 01 576 eller epost: waaganmaria@gmail.com

 Malcare WordPress Security