Instruktørseminar i Sørkedalen

NIHF inviterer til instruktørseminar lørdag 17.11.2018 på Nordre Ringerike Gård i Sørkedalen med kursstart kl. 10.00.

Foredragsholder er svenske Pia Paulsen Hawee, Sentrert Ridning-instruktør level 3.

Instruktørseminarene skal sikre god kvalitet instruktørene i NIHF, og er et ledd i viktig og nødvendig etterutdanning av instruktører.

Pris kr. 700- per person inkl. lunsj.

Innhold på seminaret:

  • Sentrert ridning i teori og praksis. Pia tar en gjennomgang av teorien før lunsj og viser i praksis etter lunsj.
  • «Sentrert ridning» er  en pedagogikk utviklet av Sally Swift. Læren tar for seg de klassiske prinsippene for ridning ved hjelp av kroppsbevissthet, sentrering og bildespråk. Sentrert ridning skal svare på spørsmålet “hvordan?” når en instruktør forteller “hva” du skal gjøre for å kommunisere med din hest.
  • Sentrert ridning kan gi et nytt perspektiv både på ridning og andre forhold i ditt liv. Sentrert Ridning hjelper deg til å bli mer bevisst på din kropp og dens muligheter. Som instruktør tilbyr «sentrert ridning» en ny måte å kommunisere med elevene på, blant annet ved hjelp av bilder.
  • Seminaret er uten egen hest!

 

Forkunnskaper og krav til kompetanse:

  • Instruktørseminaret er for alle instruktører godkjent av Norsk Islandshestforening.

 

Noe du lurer på? Ta kontakt med dommerutvalget,  du@nihf.no.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse ved færre enn 15 deltakere.

Velkommen til seminar!

 

Møtested/startsted
Adresse: Nordre Ringerike gård, Zinoberveien 128, 0758 Oslo, Norway

Påmelding via sporti.Malcare WordPress Security