Innkalling til Lokallagsmøte og Ekstraordinært Årsmøte

Norsk Islandshestforening innkaller til Ekstraordinært Årsmøte og Lokallagsmøte 2020 digitalt lørdag 7. november 2020. 

Som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen vi fortsatt befinner oss i, viser vi til Norges Idrettsforbunds anvisning til at idrettslag og andre organisasjonsledd kan beslutte å avholde årsmøter digitalt, istedenfor å ha årsmøte med fysisk oppmøte, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. På dette grunnlag inviterer styret i Norsk Islandshestforening til digitalt Lokallagsmøte og Estraordinært Årsmøte 7. november 2020,  til erstatning for de samme møter som som var berammet til lørdag 7. og søndag 8. november 2020 på Gardermoen.

I og med at det er lokallagene som er medlemmer i NIHF, vil hvert lokallag får en tilgang til det digitale ekstraordinære årsmøtet og lokallagsmøtet. Inntil fem representanter for hvert lokallag kan sitte sammen og delta i møtene. Dette tilsvarer stemmetallet for de største klubbene. Dermed unngår man å utsette medlemmene for unødig smitterisiko, og man holder de digitale møtene innenfor det administrativt håndterbare.

Saksdokumentene blir sendt hver enkelt kontaktperson i lokallagene. En av sakene på det ekstraordinære årsmøtet utsettes til årsmøtet i mars 2021. Etter avtale med Hrimnir gjelder dette deres forslag angående IslandshestForum og kontingent.

Lokallagsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet vil bli gjennomført ved bruk av Microsoft Teams, og alle lokallagsledere vil få møteinnkalling via e-post. Sjekk på forhånd at dere har oppgitt riktig e-postadresse, og ta gjerne kontakt med Jan Petter Reiersen, på e-post vara@nihf.no dersom det er uklarheter.

Teams er et program som er levert av Microsoft: Link til Teams

Under gjennomføringen av det digitale lokallagsmøtet og ekstraordinære årsmøtet skal lyden på deltakernes mikrofoner som regel være avslått. Spørsmål og stemmegiving vil skje via chat. For å få best mulig utbytte av møtet, bør man sitte en plass uten bakgrunnsstøy fra TV, radio, barn, andre personer, mv.

 

 Malcare WordPress Security