Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 

Norsk Islandshestforening innkaller i henhold til årsmøtevedtak, styrevedtak og i tråd med Norsk Islandshestforening sine lover til ekstraordinært årsmøte.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Dette avholdes på Clarion Gardermoen hotell søndag 14. november kl. 09:00.

Styret i NIHF tar til orde for økt digital satsning og en endring i utgivelsene av Forum til en utgave i året. Da som en årskavalkade i desember. Dette vil også frigjøre midler som igjen kan gi klubbene en lavere kontingent.

 

– Styret i NIHF erfarer at kommunikasjon, spesielt kanalvalg, er i endring ut ifra hva innholdet i kommunikasjonen er. Styret vil ha fokus på å optimalisere kommunikasjonen i rette kanaler, men ser at det er nødvendig å bruke mer ressurser på digitale plattformer, og foreslår derfor å redusere antall utgivelser av Forum til 1 per år, heter det i forslaget til vedtak.

LES OGSÅ: Slik tenker styret om den digitale fremtiden

Program:

09:00-09:15 Registrering av de fremmøte representanter fra de enkelte klubber
09:15 Årsmøte starter

Saksliste:

Sak 1

Godkjenning av de fremmøtte representantene

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3

Velge dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

Sak 4

Behandle innkomne forslag

Sak 5

Ekstraordinær fastsettelse av kontingent for 2022

 

 Malcare WordPress Security