Innholdsrikt årsmøte

 

Årsmøtet til Norsk Islandshestforening gikk av stabelen på Gardermoen 16. mars 2019.

70 personer deltok, av dem 57 stemmeberettigede. I alt 22 klubber var representert. I foreningens 49. år kunne leder Even Hedland blant annet informere om at NIHF nå har en sunn økonomi, og at digitalisering er et stort satsningsområde for 2019.  Han viste også til et fruktbart samarbeid med Norges Rytterforbund, noe som har resultert i en ny rammeavtale og samarbeidsavtale med NRYF. Generalsekretær i NRYF, Ellen Damhaug Scheel, og medlem av Forbundsstyret, Hallgeir Oftedal, var begge til stede under årsmøtet.

Ny lov for NIHF
Hilde Widerberg gjennomgikk lovendringene som måtte foretas i forbindelse med reforhandlingene med NRYF.
– Vi hadde uansett behov for å fornye loven, sa Widerberg, og viste til at de fleste paragrafene fortsatt var med, men i annen rekkefølge.

Når det gjelder blant annet kjønnsfordeling, innhabilitet, valgbarhet, regnskap, budsjett, revisjon, utgiftsrefusjon og godtgjørelse, samt dopingsaker, er dette de samme reglene som resten av idrettsnorge har, informerte Widerberg videre.  Lovforslaget ble vedtatt med umiddelbar virkning.


Medlemskontingent
Medlemskontingenten ble også fastsatt uendret fra 2018. Under årsmøtet ble medlemskontingenten drøftet ved flere anledninger. Mer om dette i Islandshestforum.

Både regnskap og budsjett ble vedtatt.

Valg
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.


Barneidrett
Per Henrik Nygård fra Norges Idrettsforbund, avsluttet lørdagen med et interessant foredrag om Barneidrett, et foredrag som vekket engasjement hos årsmøtedeltakerne.

Spørretime
Søndag startet med spørretime for styre og utvalg. Lokallaget Hrimnir hadde sendt inn spørsmål til blant annet årsmøtekostnader, medlemskontingenten og dommeravgiften på kr. 20,-. Spørsmålene ble grundig drøftet i forsamlingen, og synspunktene var mange og delte.

KlubbAdmin
Organisasjonssekretær Anine Lundh informerte om KlubbAdmin og SportsAdmin, system som er til nytte og hjelp for lokallagene. Les mer om dette i førstkommende utgave av Islandshestforum.

Utvalgenes 2019
Alle utvalgene presenterte planer for aktiviteter i 2019. NIHF Cup vil i 2019 bli arrangert i Fyresdal, og program for dette ble vist av Anne Grete Aamlid og Linn Cecilie Hansen fra lokallaget Hugljufur.

Betydningen av hestens bygning
Torunn Hjelvik holdt et meget interessant foredrag om hvilken betydning hestens bygning har for dens ridbarhet og holdbarhet. Les mer om dette spennende temaet i Islandshestforum nr. 1/2019.

Retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering og overgrep i idretten
Helgen ble avrundet med et foredrag av Elin Horn, rådgiver breddeidrett, Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.  Hun oppfordrer alle idrettslag å ha en varslingskontakt på hjemmesiden sin. Mer om foredraget kan du lese i kommende utgave av Islandshestforum.

 Malcare WordPress Security