Holder alle muligheter åpne

I en pressemelding sent fredag kveld gjør Veterinærhøyskolen det klart at de holder alle muligheter åpne rundt alle de syke hestene som er døde hos en travtrener på Østlandet.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

– Dyresykehuset har hatt inne flere hester med symptomer på mage-/tarminfeksjoner de siste dagene. I tillegg har flere hester kommet inn med forstoppelse i bakre del av tykktarmen. Forstoppelse og mage-/tarminfeksjoner er ikke uvanlig i vinterkulda hos hest. Likevel ser Veterinærhøgskolen nå en økning i slike lidelser og undersøker årsakene, heter det i meldingen.

Der ber de alle med syk hest om å ta kontakt.

– Vi ser to ulike sykdomsbilder på hestene. Det ene er feber, nedstemthet, diaré og mild kolikk som kan være typiske symptomer på coronainfeksjon hos hester. Vi har tidligere i år hatt hester hos oss som har testet positivt for coronavirus, men hos de hestene som er på Dyresykehuset i dag, venter vi enten på svar eller de er negative. Vi opprettholder likevel strengt smittevern og hestene oppstalles på isolatet, forteller instituttleder ved Institutt for sport- og familiedyrmedisin, Åse Risberg.

Selv om de ser et kjent sykdomsbilde på hestene som er syke, er det forhold de ikke anser for å være vanlige.

– Det andre sykdomsbildet vi ser er hester med tykktarmforstoppelse der symptomene raskt kan forverre seg og der flere har dødd som følge av dette. Flere av disse hestene har hatt en forstoppelse i bakre del av tykktarmen, noe vi av og til ser komme i bølger og gjerne på kaldere årstider og der kaldblodshester ofte kan rammes. Det som er uvanlig er at det nå ser ut til å være et mer akutt forløp for noen hester – det er ikke vanlig at hestene dør av dette dersom de kommer tidlig til behandling. Vi vet ikke årsakene eller om disse to sykdomsbildene har noen sammenheng. Vi undersøker både for virus og for bakterier i disse tilfellene, sier hun.

En het potet er Coronavirus hos hest.

– Coronavirus hos hest er ikke direkte beslektet med det menneskelige SARS-CoV-2 som gir Covid-19, selv om de tilhører samme familie. Det er ikke kjent at coronavirus hos hest kan smitte og gi sykdom hos menneske, sier professor i virologi ved Veterinærhøgskolen, Espen Rimstad.

– Hvordan får hester coronavirus?

– Hester kan få et coronavirus som gir mage-/tarmsykdom. Hestene blir smittet via munnen ved at de spiser eller drikker noe som inneholder viruset. De fleste hester viser symptomer to til tre dager etter å ha blitt smittet. Omtrent samtidig begynner hesten å skille ut virus i avføringen. Dette kan skje tre til fire dager etter at hesten har fått symptomer – derfor kan en coronatest være falsk negativ – hvis man tester for tidlig. De fleste hester kommer seg i løpet av noen dager til en ukes tid med generell støtteterapi som for eksempel væske. Problemer kan oppstå om det blir utbrudd i en stall. Da kan det ta tre til fire uker før utbruddet er over. En hest skiller ut viruspartikler i avføringen et sted mellom 3-25 dager. Enkelte kan skille ut i lengre tid og også i perioder, selv om de er tilsynelatende friske. Så lenge en hest skiller ut virus i avføringen, vil den kunne smitte andre hester. Det er ikke kjent hvor lenge viruset overlever i miljøet, men det er mulig at det overlever bedre ved kjøligere temperaturer, så uker er mulig, forteller han.

Det varierer veldig hvor mange hester som blir smittet. Heldigvis er det svært sjeldent at hester dør som en følge av en coronavirusinfeksjon. De som dør, gjør det som regel fordi de får sepsis og sentralnervøse symptomer som en direkte følge av tarmbetennelsen. De aller fleste hester blir friske med generell støttebehandling hjemme. Noen hester trenger mer intensiv behandling, og da må man vurdere å sende hesten inn til et hospital for dette.

Coronavirusinfeksjon blir diagnostisert basert på en avføringsprøve fra hesten. Prøve sendes til et laboratorium som gjør disse undersøkelsene. Dette gjøres i samarbeid med veterinær. Coronavirus hos hest er ikke en varslingspliktig sykdom, og derved finnes det heller ingen oversikt over utbredelsen av sykdommen i Norge.

 Malcare WordPress Security