Ferieavvikling

Organisasjonssekretær Anine Lundh  har ferie i uke 26 og uke 27. Er det ting som haster, ta kontakt med utvalgsledere eller leder av NIHF. Kontaktinformasjon finner du på NIHF hjemmeside https://nihf.no/om-nih

 Malcare WordPress Security