Gleden er større enn frykten 

Fanny Kristoffersson har gått både gymnas og hippologprogrammet på Wången.
Etter til sammen seks  års studier på Wången har hun nå flyttet til Linköping for å jobbe som instruktør på en rideskole.

Hippologstudenten Fanny Kristoffersson valgte et spennende tema i sitt eksamensarbeid – rytterens følelser.

Fanny Kristoffersson har nettopp avsluttet islandshestlinjen ved hippologprogrammet på Wången i Sverige. I sin bacheloroppgave, «Glädjen är större än rädslan – en kvalitativ studie om ridning och rädsla», valgte hun å fokusere på rytterens følelser.

– Grunnen til at jag valgte dette emnet er at jeg har møtt frykten i hestesporten. Jag har selvsagt selv vært redd, og jeg har møtt andre med frykt, både blant vennene mine og da jeg jobbet som instruktør, forteller Fanny Kristoffersson.

Studie
Fanny samlet atten voksne ryttere fra forskjellige fagdisipliner, og delte dem inn i fire grupper hvor de kunne diskutere forhåndsbestemte spørsmål.
– Intervjuobjektene fortalte at de er redd for å falle av og skade seg, eller for at hesten skal skade seg. Men de er også redd for hva andre synes, for å mislykkes og for å miste kontrollen. Det finnes en god del prestasjonsangst bak fryten, forteller Fanny.

Uro, angst, dårlig samvittighet og at man setter begrensninger for seg selv, kan være psykiske symptomer på frykt.

Hvordan kan man håndtere frykten?
Ifølge deltakerne i studien finnes det flere måter å håndtere frykten på. Å akseptere at man er redd, og gjøre det som fungerer for hver og en, trene på å være redd og lære seg å forstå reaksjonene sine, og sørge for at man befinner seg i trygge omgivelser.  Foruten å finne en instruktør som kan hjelpe. Instruktører har en viktig rolle. Hvordan de imøtekommer og kommuniserer med eleven har stor betydning for elevens utvikling.

– Det er viktig at den personen som jobber som instruktør underviser fra rytterens perspektiv og tar hensyn til rytterens redsel. Som instruktør bør du ha et godt forhold til elevene dine, slik at de tør fortelle om ting som føles vanskelig. Instruktøren skal formidle at det er ok å være redd – jeg er her for å hjelpe deg, sier Fanny.

Ingen tidligere studier
Overraskende nok finnes det ingen tidligere studier i faget, og Fanny anbefaler videre studier, for eksempel å fordype seg i de forskjellige disiplinene innen hestesporten.

– Vi trenger mer kunnskap om emnet og er takknemlig for det Fanny har produsert. Nå kan vi bidra til å spre resultatene av studien i forskjellige fora. Dette er et område som trenger mer oppmerksomhet og flere studier, sier veileder Susanne Lundesjö Kvart, som jobber som foreleser ved Hippologienheten ved SLU og har en filosofilisensiatgrad i pedagogikk.

Så hvorfor rir du selv om du er redd? Svarene som respondentene i Fanny Kristofferssons studie ga var at ridning er en livsstil, at ridning likevel gir dem selvtillit og selvfølelse, og at gleden er større enn frykten.

Spørsmål i studien
Hva kommer frykten fra?
Hvordan kan frykt manifestere seg?
Hvordan takle frykten?
Hvordan kan instruktører håndtere frykten til studentene sine?

 

Bachelor i hippologi 180 hp
Det tre år lange hippologprogrammet tilbys på hestebransjens nasjonale anlegg på Wången, Flyinge og Strömsholm, og har tre fordypninger; ridehest, trav og islandshest.

Kilde: Pressemelding fra Wången.