Gjert trollbandt salen

NIHF-leder Even Hedland og Gjert Ingebrigtsen.

Foredraget med Gjert Ingebrigtsen trollbandt halvårsmøte i NIHF.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Han startet med en erkjennelse om stor redsel for hest og en sikkerhetsmargin på minst 6-7 meter. Det var Ingebrigtsens eneste hesterelaterte tilnærming.

Isteden brukte suksesspappaen og treneren tiden på å snakke om hva som kreves, av lokalmiljø, forening, familie og utøverne selv for å bli best og nå sine mål. Han la ikke skjul på at det å nå høye mål krever innsats og et ekstremt fokus.

– Vi har aldri sett ut mål for våre barn eller pekt ut veien deres. Men vi har hjulpet og støttet dem for å nå målene og komme dit de vil. Det som er viktig er at de som bil noe, blir fortalt og skjønner konsekvensene av å nå sine mål. Ikke noe kommer av seg selv. Det skjønte de rundt oss da være gutter trente to ganger julaften og 17. mai, sa han.

Hans konklusjon er klar.

– Alle kan nå det de vil. Har du ikke forutsetningene, tar det litt lengre tid.

 Malcare WordPress Security