Frister Forum 1-2022

 

Planleggingen av Forum 1-2022 er i full gang og her er noen svært viktige frister.

Av Stein Larsen – post@hestesportmedier.no

For at bladet skal komme i posten til medlemmene de første dagene i mars, kreves det streng disiplin og en del frister.

Vi ber derfor dere merke dere:

Innsendt stoff: 4. februar

Frist ledere og stoff fra utvalg: 11. februar

Frist innmelding annonsestørrelser: 11. februar

Frist innlevering ferdige annonser: 18. februar

Etter disse frister er man ikke sikret at saker og annonser får plass. Bestilling av annonser og tips til saker, sendes:  post@hestesportmedier.no 

Husk at det er i Islandshestforums første nummer får året du har best sjans til å få markedsført din avlshingst!Malcare WordPress Security