Fokuserer på hest i trafikken

Fredag 30. august innledes en aksjonsuke for hest i trafikken med en demonstrasjon og et åpent møte i Levanger. Her vil det bli demonstrert hvordan det er å ri og kjøre med hest i trafikken, og hvordan du skal møte og passere hester langs veien.

Det skriver Norsk Hestesenter på sin hjemmeside, hvor de forteller om prosjektet Hest i Trafikken som er initiert av Trøndelag Hesteeierforening (Norsk Hesteeierforbund). En rekke aktører innen trafikk og hest er med på laget. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i prosjektet, og har vært med fra starten. Det opplyses videre at målet med prosjektet er å bevisstgjøre allmenheten rundt temaet hest i trafikken, få emnet inn i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen og i utdanningen av trafikklærere, samt å påvirke lovgivende myndigheter.

Aksjonsuken er første del av prosjektet, hvor hovedmålet er å opplyse allmenheten.

Etter demonstrasjonen blir det åpent møte hvor det blir en debatt om hvordan vi kan få til en god samhandling mellom alle trafikanter.Malcare WordPress Security