Et stort skritt i kampen mot sommereksem

De første hestene som er vaskinert mot sommereksem ble fløyet fra Island mandag 16. mars med kurs for Europa.

– Dette er utrolig spennende forskning for å løse en av de store utfordringene vi ser innen oppdrett og hold av islandshest. Det er ikke tvil om at hester som blir alvorlig rammet av sommereksem har det veldig vondt. Det er et dyrevernfremmende tiltak, jeg håper virkelig vi kan lykkes med å få denne vaksinen, at den blir effektiv. Vi har store forvetninger til den, sier Inge Kringeland, alvsleder i FEIF.

Han legger til at han er grundig imponert over den jobben forskningsgruppen har gjort, de har samlet kunnskap og bygd nettverk både innenfor humanmedisin og veterinærmedisin. Sigridur Björnsdottir holdt på vegne av gruppen et godt foredrag på avlsseminaret hvor hun gjennomgikk ting som var gjort så langt i denne saken. Dette forsøket med islandshest kan også anses som dyremodell for vaksine mot allergi generelt, og bli av interesse innen humanmedisin.  Vaksinen virker forebyggende, men på samme grunn utvikles metoder for å kurere hester som allerede har fått sommereksem.

De 27 forsøkshestene, som skal teste om vaksinen virker i realiteten, har ankommet Sveits.

Artikkelen er oppdatert 25.03.2020