Endringer i regelverket for sport

 

Endringer i regelverket for sport

Gjeldende fra 1.april 2019

Generelle regler og vedtekter

Vedtekt 5.2.1 FEIF sine avdelinger, prøveordning fra 2019 – 2022

I samsvar med FEIF sitt styre og FEIF sine komiteer, vil alle komitéene åpne opp for søknader der det velges en ekstra kandidat som vil inviteres til å delta på FEIF sin årlige konferanse i februar, samt komitémøtet i oktober. Denne nye plassen i komitéen vil ha stemmerett og ansvar slik de allerede eksisterende medlemmene har. Denne nye plassen er reservert for en ung person, og det unge utvalgsmedlemmet kan sitte maks 2 år i komiteen. Mer informasjon om dette finner du på FEIF sine regler for YoutWork. Tiltaket er ment som en rekruttering for å få med de unge også inn i FEIF. Det oppfordres til å søke. Dersom du tror dette kunne være noe for deg, så ta kontakt med BUB (Barn, ungdom og bredde).

Vedtekt 5.6 Disiplinærutvalget

FEIF skal sørge for et disiplinærutvalg som består av minst 3 personer fra hver sine land, valg med en rotasjonsplan slik at det årlig er 1 medlem på valg årlig på delegatforsamlingen. Utvalgets medlemmer velger selv hvem som skal fungere som leder. Disiplinærutvalget har ansvar for alle positive dopingfunn der FEIF er ansvarlig myndighet for et bestemt sport, gædinga eller avlsarrangement. Når styret består av mer enn 3 personer, skal lederen bestemme hvilke 3 medlemmer som skal fungere som høringspanel for et bestemt tilfelle. Minst ett medlem av disiplinærstyret bør være praktiserende hesteveterinær.

G 1.6 Suspensjon av offisielle

Enhver som representerer FEIF i et verv eller engasjement, inkludert styremedlemmer, medlemmer av komitéer, personer valg av delegatforsamlingen, personer utnevnt av styret, og dommere lisensiert av FEIF skal midlertidig suspenderes om de er under etterforsking for voldelig lovbrudd eller seksuelle overgrep. Suspensjonen gjøres permanent dersom vedkommende bli dømt for lovbrudd av denne karakter. Alle offisielle er pålagt å selv rapportere inn anmeldelser og/eller dommer. Dersom man unnlater å gjøre dette, skal det føre til umiddelbar og permanent suspensjon. Delegatene ble enige om å legge til en klargjørende forklaring i 2020 om ordet permanent, suspensjonen skal ikke vare hele livet.

G 8.3.2.4 Alternativ skoing (Annet enn standard jernsko)

Alle alternative sko er lov uten fyllmateriale så lenge vekten ikke overstiger vekten på standard jernsko i samme størrelse. Hvis skoen er limt fast til hoven, må man ha et identisk reserve-eksemplar tilgjengelig for inspeksjon under beslagskontrollen. Alternative sko må brukes slik de er produsert, uten endringer/modifiseringer.

Alternative sko må følge de samme reglene som vanlige sko med hensyn til passform og plassering på hoven.

G 8.3.2.5 Tap av sko

Hvis en hest mister sko eller skoingen blir skadet under en øvelse, må rytteren avbryte visningen. Hvis dette skjer i en uttakning blir rytteren eliminert fra klassen og skal ikke ha karakterer. Hvis dette skjer i et passløp eller en finale, beholdes eventuelle tider og/eller karakterer man har fått før man mistet sko, inkludert de fra ferdige oppgavedeler eller løp. Rytteren skal ha 0 for gjenstående oppgavedeler men skal ikke elimineres. Dersom man først oppdager at hesten har mistet sko i beslagskontrollen, skal man ikke diskvalifisere den.

G 11 Tillegg «Etiske retningslinjer (Code of Conduct)».

NY: G 11.1 Etiske retningslinjer for Sportsdommere på World Ranking stevner TILPASSET: G 11.2 Etiske retningslinjer for dommere på Verdensmesterskap

Sportsregler

Følgende endringer er gjort i reglementet for sport i FEIF Rules and Regulations.

S1.6 Diskvalifisering og eliminering

Det er lagt til et punkt på listen over årsaker til eliminering.
– Hesten blir ridd i en sirkel eller klart bedt om å rygge i en uttakning på ovalbanen, med mindre det er et krav i øvelsen eller på speakers kommando.
Denne regelen gjelder fra du rir inn på banen til øvelsen er over, se også S2.3 –Testprosedyre.

S2.2.1 Uttakninger

Hvis det er teknisk mulig, kan man vise hver enkelt karakter per oppgavedel

S3.3 Tidtaking

Bruk av elektronisk tidtakerutstyr er nå obligatorisk for World-Ranking stevner, og anbefalt for alle andre stevner.

Elektronisk tidtaking i S3.6.1.9 P1 og S3.6.3.3 P3

Hvis det elektroniske tidtakersystemet ikke kan gi en tid på den hesten som plasserer seg på 2.plass, brukes følgende tabell til å beregne tiden, basert på den første hesten sin tid og avstanden mellom de to hestene på målstreken. Se FEIF sitt regelverk for tidstabell: https://www.feif.org/Service/Documents/Sport.aspx

S5 (ny) Figur-klasser

Denne nye delen beskriver øvelser utviklet av Tølt in Harmony og er overlevert til FEIF. Se også retningslinjene i dommerveiledningen (Guidelines) om disse nye øvelsene.
Se også : S16.11 Figures Court – Figurkart? En oversikt med diagrammer som viser målene på de forskjellige figurene man rir

page2image20400

Se også: Sport Judges Guidelines (dommerveiledningen)https://www.feiffengur.com/documents/sj_guidelines2019.pdf

S7.4.1 Hoveddommer (Verdensmesterskap)

Hoveddommer har ikke lenger ansvar for å måle banene. Ansvaret ligger nå på lederen av sport.

S7.4.2 Annonsering av dommere (Verdensmesterskap)

En egen utvalgskomité velger ut 10 dommere ut i fra sin beste dømmekraft og uten noen forpliktelser til å publisere kriterier (annet enn de grunnleggende kvalifikasjonene man trenger for å være dommer på et verdensmesterskap), før eller etter utvelgelsesprosessen. Utvalgskomitéen kan når som helst navngi erstattende dommer(e) dersom en/flere allerede valgt dommer må trekke seg fra vervet.

S7.11 Klasser (Verdensmesterskap)

Ungrytter-klasser: Det skal være A-finaler i alle ovalbaneklassene. Dersom det skal arrangeres B-finale, må det være minst 21 ungryttere i uttakningen, med mindre annet er bestemtMalcare WordPress Security