Effektivt og vel gjennomført årsmøte

Ine Smebakken, leder DU og primus motor for jubileumsfesten, klubbet årsmøtet av.

Årsmøtet i Norsk Islandshestforening ble i dag, torsdag 16. april, for første gang gjennomført digitalt.

Foruten styre og utvalg deltok i alt 19 lokallag, og teknikken sto deltakerne bi. Sakslisten var lang, men årsrapporter, regnskap og budsjett ble godkjent, og valg ble gjennomført i løpet av det ca. 1,5 timer lange videomøtet.

BUB blir BUF
Under sakslistens punkt 10 hadde styret fremmet forslag om å erstatte «bredde» med «fritid» i utvalget for Barn, ungdom og bredde, og dette ble vedtatt uten innvendinger.
Styrets begrunnelse var at FEIF for flere år siden har etablert «fritid» som en egen komité, og islandshestforeninger i flere land har «fritid» som eget utvalg. Dessuten fremgår det av den nye strategiplanen at NIHF skal satse mer på fritidsridningen. Den nye komiteen «Barn, ungdom og fritid», vil bestå av en leder, en ungdomsrepresentant og to andre medlemmer, hvorav en får særlig ansvar for fritid.

Full trøkk framover
Til tross for koronatider med mange begrensninger, så lederen positivit på tiden som kommer:
– Både avls- og sporstutvalget er «på ballen». Ingeborg (ny leder avl) og Birgitte (ny leder sport) vil sette i gang full trøkk og full aktivitet, og det er ikke lenge til det kommer ut informasjon fra begge utvalgene.
Hedland minnet også om loddsalget som er på gang, med flotte premier som hestehenger, sadler og reiser. Trekningen blir utsatt til høstens lokallagsmøte.
– Jeg utfordrer lokallagene på å kjøpe hver sin bok, eller gjerne flere, for dette kommer fellesskapet til gode, hver krone fra dette loddslaget, sa han.

Hedland informerte også om at den planlagte jubileumsfesten er utsatt til lokallagsmøtet i oktober.Dette systemet var så godt vi kunne få det til pr dags dato.

Gode tilbakemeldinger på årsmøtet
Hedland forteller at NIHF får flere tilbakemeldinger fra lokalalg om at de er fornøyd med måten dette årsmøtet ble drevet på, fornøyd med kommunikasjonen, at den var ryddig.
– Dette er for mange sikkert første gang, og sett ut fra det, er vi veldig godt fornøyd. Asbjørn og jeg har selv mye erfaring fra denne måten å møtes på. Forut for årsmøtet har vi hatt en kommunikasjonsflyt hvor alle har fått nødvendig info på forhånd. Det er nøkkelen til å lykkes, i tillegg til at man er klar og tydelig i gjennomgangen. Skulle vi hatt et forbedringspotensial kunne det være å ha en person til å ta seg av chatten. Jeg ser for meg at vi blir mer digitailiserte framover, at flere av møtene blir gjennomført digitalt. Verdien av å møtes fysisk er også veldig høy, men vi kan få til mer jevnlig kontakt på denne måten, avslutter han.

VALG
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt og følgende ble valgt:

LEDER – Even Hedland 2020-2021 Gladur  (gjenvalg)
Nestleder – Asbjørn Hegstad 2020-2021 Hlynur  (gjenvalg)
Sekretær – Hilde Widerberg 2019-2021 Hekla (ikke på valg)
Vara – Jan Petter Reiersen 2020-2021 Stormur (gjenvalg)

Utvalg – avl
LEDER – Ingeborg Bjørk Steinsdottir 2020-2021 Hlynur  (valg ny)
Medlem – Marit Glærum 2020-2022 Hlynur (valg ny)
Medlem – Thomas Larsen 2020-2022 Hrani (gjenvalg)

Utvalg – barn – ungdom og fritid
LEDER – Kari Egelandsdal 2019-2021 Hrimnir (ikke på valg)
Medlem – Julie Holtesmo 2020-2022 Sleipnir (gjenvalg)
Medlem – Ragnhild Rekanes 2020-2022 Hørdur (valg ny)
Medlem/ungdomsrepresentant – Eline Dalen Andreassen,
Hrappur 2020-2021 (gjenvalg)

Utvalg dommer og utdanning
LEDER – Ine Smedbakken 2020-2022 Gandur (gjenvalg)
Medlem – Inger Lise Fossmo 2019-2021 Sleipnir (ikke på valg)
Medlem – Tina Oppen 2020-2022 Stormur (gjenvalg)

Utvalg – sport
LEDER – Birgitte Lutken 2020-2022 Gandur  (valg ny)
Medlem – Mathilde Hjort 2019-2021 Sleipnir  (ikke på valg)
Medlem – Ståle Wangen 2020-2022 Hekla (gjenvalg)

Valgkomite
LEDER – Mari Soot Kristiansen 2019-2022 Villingur (ikke på valg, rykket opp da tidligere leder trakk seg)
Medlem – Kariann Skår 2020-2022 Gladur (valg ny)
Medlem – Terje Hagelund 2020-2021 Sleipnir (gjenvalg)

Kontrollkomite
Medlem – Morten Møller 2019-2021 Gandur (ikke på valg)
Medlem – Ingrid Haugen 2020-2022 Faxi (gjenvalg)

 Malcare WordPress Security