Coronavirus hos hest

Det er brutt ut coronavirus i hestemiljøet. Her er nyttig informasjon fra veterinærhøyskolen om sykdommen som normalt er ufarlig for hestene.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

Det var i begynnelsen av uken man fattet mistanke til at noe var galt med hestene på stallen til Bjørn Åge Lehne. Bjerke Dyrehospital ble kontaktet og sent fredag kom svarene som bekreftet coronasmitte.
Hester som får corona får en variant som gir mage-tarmsykdom.
Hester blir smittet via munnen ved at de spiser eller drikker fra kilder hvor viruset er. Selv om betatype coronavirus ofte gir luftveissymptomer hos andre arter, inkludert hos mennesker, er dette svært sjeldent hos hest. Det kan se ut som om viruset hos hest ikke klarer å feste seg i luftveiene på samme måte som for eksempel hos mennesker. Det foreligger heller ingen rapporter om at mennesker med Covid-19-infeksjon kan smitte hester, skriver Veterinærhøyskolen på sine hjemmesider.

Hva skal man gjøre ved mistanke om coronavirusinfeksjon på stallen?

  • Igangsette biosikkerhetsrutiner i stallen. Dette inkluderer å isolere hest(er) med mistanke om sykdom, og ha minst mulig trafikk inn og ut av stallen.
  • Husk at smitte er via avføring, også indirekte, så det er viktig at man ikke deler trillebårer og greip etc. med friske hester.
  • Det er lurt å sette fram fotbad, bruke egne termometere og engangshansker mellom hester.
  • Husk på at hester kan skille ut viruspartikler i flere uker etter den har vært smittet, så det er fornuftig å fortsette disse rutinene i hvert fall 3 uker etter at hesten tilsynelatende er frisk.
  • Fordi det er så stor individuell variasjon hvor lenge hester fortsetter å skille ut virus etter infeksjon, samt at noen bare gjør det innimellom, er det vanskelig å gi faste råd og retningslinjer for testing og isolasjon. Det er uansett god praksis å isolere alle nye hester i egen stall i 2-3 uker, og det gjelder ikke bare med tanke på coronavirus.
  • Heldigvis er det mange desinfeksjonsmidler som er effektive mot coronavirus, men det er viktig å fjerne alt organisk materiale som avføring og flis før man vasker ned. Her er det lurt å ta en prat med din veterinær slik at dere kan legge en plan for hvordan man skal rengjøre stallen etter infeksjon.

 Malcare WordPress Security