Bruk av ukårede hingster

Avlsutvalget i NIHF informerer om at siden vi er inne i koranatiden og Norge er nedstengt, åpnes muligheten for at hingster som ikke er vist, nå kan brukes i avlen.

Avlsutvalget opplyser videre:
– Dette gjøres på grunn av at vi ikke får avholdt avlsvisninger så lenge grensene er stengt, vi får ikke dommere inn til Norge uten at de sitter i karatene i 14 dager. Dere kan søke på å bruke hingsten gjennom sporti.dk under «Søknad om bruk av ukåret hingst» Dere vil da få tilsendt veterinærpapirer i posten, og når disse er utfylt og returnert, vil dere få tillatelse, om disse er i orden. Alle hingstene må være DNA-testet og satt opp i mot sin mor og far. For hingster som er 5 år og eldre, må det foreligge spattrøntgen. Tillatelsen som blir gitt vil kun gjelde avlsesongen  2020. Alle bedekninger må rapporteres inn gjennom sporti.dk.

 Malcare WordPress Security