Bedekningssesongen 2021

I fjor gjorde avlsutvalget unntak fra regelen om at hingster må være vist før å kunne brukes i avlen.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Dette var på grunn av usikkerheten rundt gjennomføringen av avlsvisninger.

– Vi gjør oppmerksom på at disse reglene IKKE gjelder i år, men vi har løpende vurdering av dette dersom situasjonen også i år tilsier at visningene ikke kan gå som normalt, sier avlsleder Ingeborg Bjørk Steinsdottir.

Avlsutvalget vil også minne hingsteeierene på at det må løses hingstelisens på hingsten før den kan brukes.

 Malcare WordPress Security