Avlsvisning på Forsand

Avlsutvalget jobber fortsatt ut fra at de skal gjennomføre visningen på Forsand i begynnelsen av mai. 

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Det gjør de klart tirsdag.
– Den største utfordringen ligger i innreise av dommere, og eventuelle karantenebestemmelser, melder de.
Dersom du har tenkt å melde hest til denne visningen ber Avlsutvalget deg om å sende en e-post til stambok@nihf.no med informasjon om hesten.
– Vi påpeker at dette vil gjelde som bindende påmelding, slik at vi får oversikt over hvor mange hester det dreier seg om, melder utvalget.

 Malcare WordPress Security