Innsending av røntgenbilder ved bedømmelse av SPATT

Revidert 28.05.20. Det forutsettes at veterinær og hestens eier er gjort kjent med forutsetningene og prosedyren.

Veterinær


Eier


Hesten


Betaling for avlesning


Det forutsettes at klinikken / veterinæren innhenter betaling for avlesning av røntgenbildene fra eier og står inne for å overføre dette til avleser ved betaling av faktura fra denne. For tiden er beløpet kr 350 + mva = kr 438 

Fylles ut av veterinær:


Ved min underskrift bekrefter jeg at opplysningene gitt ovenfor er korrekte

Print Print
Malcare WordPress Security