Det er planlagt flere avlsvisninger i år, med jubileumsutstilling i Seljord i slutten av mai som den første dette året. Det er dessverre umulig å si hvordan dette lar seg gjøre å gjennomføre på det nåværende tidspunkt....

I disse tider, der en må holde seg hjemme, ber Nils Ole Gilde på Stambokkontoret om at folk tar en oversikt over sine hester og innrapporterer endringer til Stambokkontoret....

Årsmøtet i Norsk Islandshestforening (NIHF) går som planlagt, men med et forkortet program. Jubileumsfesten er utsatt til høstens lokallagsmøte, og temadagen søndag utgår....

Hele 96 prosent av norske hesteeiere sier de er lykkeligst når de tilbringer tid med hesten sin, ifølundersøkelse på vegne av Agria Dyreforsikring. ...

Under den årlige FEIF-konferansen på Island i månedsskiftet januar/februar, ble avlslederne i samtlige medlemsland enige om at navn på dommerne ikke skal forhåndspubliseres i invitasjoner til avlsvisninger. Først rett før utstillingen blir navn på dommerne kunngjort....

Malcare WordPress Security