Årsmøtet i full gang

Årets digitale årsmøte i NIHF er i full gang.

Av Stein Larsen

Leder Heidi Andersen startet årsmøtet med å beklage at det to dager lange planlagte arrangementet ble gjort om til digitalt møte.

Så langt er det brukt mye tid på å diskutere økonomien og 2022-resultatet.

– Økonomisk gikk det bra frem til september. Økonomien var svært god. Da det skulle arrangeres innendørs stevne i lillestrøm gikk det verre. Selv om det bel et enormt flott stevne, gikk med enormt underskudd. Nesten 1 million mot et budsjett, som skulle balansere. Det har tatt nattesøvnen fra mange av oss. Det ble et annerledes år enn planlagt, het det i orienteringen

Foreningen har i 2022 hatt 2174 medlemmer, hvoran 1389 av disse var hovedmedlemmer og 785 familiemedlemmer. Disse er fordelt på 32 lokallag. I 2021 var medlemstallet på 2224 medlemmer på samme antall lokallag, så man har en liten nedgang.

– Det er ikke bra og heller ikke i tråd med strategien vår. Det setter noen utfordringer for oss med rekruttering.

Følg ellers årsmøtet på www.tølt.no der årsmøtesakene ligger åpent.Malcare WordPress Security