Årsmøtet 2023

Årets årsmøte i NIHF ble holdt digitalt

Av Stein Larsen

Leder Heidi Andersen startet årsmøtet med å beklage at det to dager lange planlagte arrangementet ble gjort om til digitalt møte. – Vi har fått tilbakemeldinger om at det er viktig å møtes, og det er hyggelig. Neste gang skal vi gå tilbake til et to-dagers årsmøtearrangement.

– Økonomisk gikk det bra frem til september. Økonomien var svært god. Da det skulle arrangeres innendørs stevne i lillestrøm gikk det verre. Selv om det bel et enormt flott stevne, gikk med enormt underskudd. Nesten 1 million mot et budsjett, som skulle balansere. Det har tatt nattesøvnen fra mange av oss. Det ble et annerledes år enn planlagt, het det i orienteringen

Foreningen har i 2022 hatt 2174 medlemmer, hvoran 1389 av disse var hovedmedlemmer og 785 familiemedlemmer. Disse er fordelt på 32 lokallag. I 2021 var medlemstallet på 2224 medlemmer på samme antall lokallag, så man har en liten nedgang.

– Det er ikke bra og heller ikke i tråd med strategien vår. Det setter noen utfordringer for oss med rekruttering. Samtidig regnet vi med at ved overgang fra Sporti til KlubbAdmin/MinIDrett ville vi miste noen medlemmer. Det har vi altså gjort.

Valg: Leder Heidi J Andersen ble gjenvalgt. Nestleder Anders Flemmen var ikke på valg. Det ble valgt ny sekretær: Camilla Onshuus. Hun var i forrige periode medlem i BUF og har møtt i noen styremøter, så hun er ikke helt ukjent med styrets arbeid. Det ble også valgt ny leder i Sportsutvalget: Gry Anette Lie Sørensen. Marit Glærum fortsetter som leder i Avl. I Dommer/Utdanning overtar Lene Thorud som leder. Leder i BUF, Kari Egelandsdal ble gjenvalgt. Vara blir fortsatt Jan Petter Reiersen.Malcare WordPress Security