Smertefritt og smidig årsmøte

Glimt fra det digitale årsmøtet.

Lørdag arrangerte NIHF sitt digitale årsmøte. Her er et referat fra møtet.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

Et samlet digitalt årsmøte banket gjennom agendaens mange punkter på under to timer. Referat finner du nederst i denne saken.

Møtet ble avsluttet med en hilsen fra gjenvalgt leder Even Hedland.

– Jeg vil igjen takke for tilliten. Det er 14 eller 15 gangen jeg gjør det. Det er snart på tide denne sjuende far i huset forsvinner ut av NIHF-døra. Nå er tiden der. Det neste året skal vi jobbe frem kandidater til leder neste år. Når det er sagt så gleder jeg meg over å jobbe for NIHF. Jeg har mine aller beste venner i dette miljøet, men alt har sin ende og det skal det bli nå. Det er valgt et utrolig bra styre og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere, sa gjenvalgt leder Even Hedland i sin tale til det digitale årsmøtet.

Referat:

Årsmøtet har godkjent innkallelsen og sakslisten. Lederen har holdt sin oppsummering. Videre er årsberetningene for hovedforeningen og underavdelingene godkjent.

Årsmøtet holder nå på med regnskapet. Regnskapene er preget av liten aktivitet på grunn av coronaituasjonen. Det er gjort opp med et overskudd på 610.978 kroner, mot 298.917 i pluss i 2020. Årsmøtet har tatt for seg regnskap avdeling for avdeling uten anmerkninger. NIHF har en egenkapital på 2,2 millioner kroner. Regnskapene ble godkjent med honnør til styret for økonomikontrollen. Samtidig ble NIHF sentralt utfordret på å ikke samle penger, men etterhvert føre mer penger tilbake til medlemmene. Styreleder Hedland gjorde det klart at styret er klar på at de skal føre mer tilbake.

Neste store post er nå budsjettet, etter revisors anmerkning og kontrollkomiteens rapport, samt å fastsette medlemskontingent. Styrets forslag er at kontingenten foreslås uendret. Det ble vedtatt.

Budsjettet for 2022 er gjort opp med et underskudd med -324.827 kroner. Dermed akter styret å bruke noe av det store overskuddet i 2021. Styret vil blant annet ha en egen pott som lokallagene kan søke om penger fra, til for eksempel utstyr. Det settes også av 175.000 kroner til landslaget i 2022. Budsjettet ble deretter vedtatt.

Under valget var det ingen dramatikk. Et samlet årsmøte klappet, om enn digitalt, inn kandidatene som var foreslått. Hvem som var kandidater ser du nederst i denne saken.

Siste punkt på agendaen var godtgjørelse til styret, som var foreslått uendret. Også dette ble vedtatt.

Etter årsmøte holder Håvard Øvregård rådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF) et foredrag om NIF sine retningslinjer (seksuell trakassering og overgrep, mobbing, alkohol, tobakk, snus).

LES OGSÅ:

SIGNERT ÅRSBERETNING

SIGNERT ÅRSREGNSKAP 

REVISORBERETNING

KONTROLLKOMITEENS BERETNING

Dette var valgkomiteens innstilling:

Leder – Even Hedland 2021-2022 Gladur                                         GJENVALG

Nestleder – Heidi Andersen 2021-2023 Gandur                             NY

Sekretær – Hilde Widerberg 2021-2023 Hekla                                GJENVALG

Vara – Jan Petter Reiersen 2021-2023 Stormur                              GJENVALG

Utvalg – avl

LEDER – Ingeborg Bjørk Steinsdottir 2021-2023 Hlynur               GJENVALG

Medlem – Marit Glærum 2020-2022 Hlynur                                    IKKE PÅ VALG

Medlem – Thomas Larsen 2020-2022 Hrani                                    IKKE PÅ VALG

Utvalg – barn – ungdom og fritid

LEDER – Kari Egelandsdal 2021-2023 Hrimnir                                 GJENVALG

Medlem – Julie Holtesmo 2020-2022 Sleipnir                                 IKKE PÅ VALG

Medlem – Ragnhild Rekanes 2020-2022 Hørdur                            IKKE PÅ VALG

Medlem/ungdomsrepresentant – Camilla Onshuus 2021-2022 Hrimnir       NY

Utvalg dommer og utdanning

LEDER – Ine Smedbakken 2020-2022 Gandur                                 IKKE PÅ VALG

Medlem – Inger-Lise Fosmo Faksvaag 2021-2023 Sleipnir          GJENVALG

Medlem – Tina Oppen 2020-2022 Stormur                                    IKKE PÅ VALG

Utvalg – sport

LEDER – Mari Soot Kristiansen 2021-2023 Villingur                       NY

Medlem – Torunn Norvik Kvande 2021-2023 Gloi                         NY

Medlem – Ståle Wangen 2020-2022 Hekla                                      IKKE PÅ VALG

Valgkomite

LEDER – Kariann Skår 2019-2022 Gladur                                          IKKE PÅ VALG

Medlem – ? 2020-2023

Medlem – Gunn Iren Larsen 2021-2024 Vestnes                            NY

Vara – Tom Jarle 2021-2022 Saga                                                   GJENVALG

Kontrollkomite

Medlem – Morten Møller 2021-2023 Gandur                                 GJENVALG

Medlem – Ingrid Haugen 2020-2022  Faxi                                        IKKE PÅ VALG

Saksliste:

1. Leder ønsker velkommen
2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av fremmøtte representanter
4. Godkjenning av saksliste og innkalling
5. Leders oppsummering av året
6. Behandle årsrapport fra
a. Styret
b. Utvalg for dommer og utdanning
c. Utvalg for barn, ungdom og bredde
d. Utvalg for avl
e. Utvalg for sport
7. Behandle regnskap for 2020
8. Revisjonsberetning fra revisor
9. Beretning fra kontrollkomité
10. Behandle forslag og saker
11. Fastsette medlemskontingent for 2022
12. Vedta budsjett for 2021
13. Valg
14. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter
etter innstilling fra valgkomitéen
15. Møtet heves.

Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Even Hedland
Nestleder: Asbjørn Hegstad
Sekretær: Hilde Widerberg
Leder i utvalg for dommer og utdanning: Ine Smedbakken
Leder i utvalg for sport: Birgitte Lütken
Leder i utvalg for avl: Ingeborg Bjørk Steinsdottir
Leder i utvalg for barn, ungdom og fritid: Kari Egelandsdal
Varamedlem: Jan Petter Reiersen

 Malcare WordPress Security