Forkortet årsmøte

Årsmøtet i Norsk Islandshestforening (NIHF) går som planlagt, men med et forkortet program. Jubileumsfesten er utsatt til høstens lokallagsmøte, og temadagen søndag utgår.

Styret vil fortløpende vurdere situasjonen, og forholder seg til nødvendige endringer og pålegg som kommer fra FHI. Dermed er det viktig at alle følger med.

Styret har den senere tid fortløpende overveiet situasjonen i forhold til Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling rundt utbruddet av koronavirus. Styret har hatt kontinuerlig kontakt på e-post og telefon hele denne perioden.

Inntil i dag har styret vurdert situasjonen dit hen at man ønsket å gjennoføre årsmøtet all den stund det ikke var lagt noen restriksjoner på dette. Etter den nye anbefalingen fra FHI i dag, torsdag, kl. 1400, er det en klar innskjerping.
– Jeg har konferert med de øvrige i styret, og Anine (Lundh) og jeg har fått fullmakt til å ta en beslutning, sier Even Hedland, leder NIHF.

Beslutningen innebærer at årsmøtet går som planlagt, men saker til behandling er trukket fra både Hrimnirs og styrets side.
– Disse sakene er viktige saker som må diskuteres i et ekstraordinært årsmøte kommende høst. Årsmøtet blir et ordinært årsmøte i forhold til saksliste som går på å godkjenne regnskap, budsjett og foreta valg. Styret oppfordrer lokallagene til å begrense antall deltakere som deltar på årsmøtet. Dette for å kunne legge opp til at folk kan sitte med god avstand, men at vi får gjennomført årsmøtet på ordinært vis all den stund vi må få gjennomført og valgt inn et nytt styre, sier Hedland, og viser til at utvalgsleder i avl har trukket seg, mens sportslederen har hatt sykdom i nær familie og ønsker å tre ut av vervet.
– Vi trenger å få gjennomført dette for å komme i gang igjen, avslutter han.

Årsmøtet avholdes i et stort lokale hvor det vil være mer en en meter mellom bord og stoler.

Ved spørsmål i forbindelse med årsmøtet, ta kontakt med Anine Lundh, post@nihf.no, eller Even Hedland, leder@nihf.no, tlf. 90856758.

 Malcare WordPress Security