Årsmøte avlyst

Årsmøtet 21. mars 2020 i Norsk Islandshestforening er avlyst.

Styret har fortløpende overveiet situasjonen i forhold til Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling rundt utbruddet av koronavirus, og på den bakgrunn har styret i Norsk Islandshestforening nå bestemt at årsmøtet utgår.

Jubileumsfest lørdag kveld og temadag søndag utgår også, som tidligere informert.

Styret innkaller til ordinært årsmøte når forholdene tillater det.